PULA istrijská župa

04.08.2020

.

.

.

Pula, město staré více než 3000 let, je přehlídkou historických staveb a zajímavostí tak, jak vznikaly v průběhu věků.

Pula se svými 65 tisíci obyvateli představuje největší město istrijské župy a leží na samém jihu Istrijského poloostrova.Historickému centru Puly dominuje starořímský amfiteátr, dříve bojiště gladiátorů, dnes významná koncertní a festivalová scéna.Pula je rušné, turistické město, které si udrželo přátelskou atmosféru menších pobřežních městeček.Najdete tu báječné pláže a pobřeží s borovými lesíky, přátelskými kavárnami a tavernami, nad kterými se ve večerním slunci nese křik racků.Od ruchu města si odpočinete, pokud se vydáte na sever k národnímu parku na ostrovech Brijuni, nebo jižně do obce Premantura s chráněnou krajinnou oblastí kolem mysu Kamenjak.Pula pulsuje čilým dopravním ruchem. Nachází se tu mezinárodní letiště, ústřední nádraží se spojením do Divače, nebo přístav, odkud se lodí snadno přeplavíte do Benátek. Založení města Puly se pojí se starořeckou bájí o plavbě Argonautů.Místo, kde se rozkládá dnešní město, osídlil v 6. století př. n. l. ilyrský kmen Histrijců, který pak postupně vytlačili Římané.

Za císaře Augusta zde Římané založili kolonii a pojmenovali ji Iulia Pollentia Herculanea (odtud dnešní název Pula). Pula se proměnila v opevněné město s mnoha reprezentativními stavbami.

Zatímco pod římskou nadvládou Pula vzkvétala, za vlády macešských Benátek se dočkala největšího úpadku. Než ji Benátčané na počátku 14. století dobyli, žilo v Pule 6000 obyvatel. Během benátského období (po morových ranách a dalších pohromách) klesl počet pulských obyvatel na 300 a město téměř zaniklo.

Naštěstí Benátky padly a zdecimovanou Pulu si přebralo Rakousko-Uhersko, které z ní udělalo svůj hlavní vojenský přístav a postaralo se o opětovný rozkvět města.

Po první světové válce připadla Pula Itálii, během druhé světové války prošla těžkým bombardováním, při němž bylo zničeno až 40% budov.

Od roku 1947 fungovala Pula v rámci nově vzniklé Jugoslávie a od 90. let 20. století spadá pod čistě chorvatskou samosprávu.

Jaké pozoruhodné pamětihodnosti byste v Pule rozhodně neměli minout?Amfiteátr (Arena) 

 Největší antická památka v Pule pochází z 1. století, kdy sloužila jako bojiště  gladiátorů. Amfiteátr pojal až 23 tisíc zápasu chtivých diváků. Dnes se zde koná druhý nejstarší hudební festival na světě a řada dalších koncertů.

Herkulova brána (Porta Herculea)

a triumfální oblouk rodiny Sergiů (Slavoluk obitelji Sergi) Z totožného období jako Amfiteátr pochází Herkulova brána, která tvořila součást římského opevnění. Stejně tak bohatě zdobený triumfální oblouk rodiny Sergiů. Tento oblouk původně patřil k velkolepé Zlaté bráně (Porta Aurea). V 19. století byla Zlatá brána zbořena a její zkomolený název Portarata se dnes používá přímo pro Sergiův oblouk.

Chrám sv. Augusta 

 Chrám zasvěcený kultu Augusta a Romy postavený na počátku 1. století na někdejším pulském fóru toho zažil opravdu hodně. Po odchodu Římů se proměnil v křesťanský kostel a později sloužil jako sklad obilí. Po bombardování v roce 1944 prošel rekonstrukcí a dnes je v něm lapidárium a muzeum antických plastik.

Dvojitá brána (Porta Gemina – Dvojna vrata)

 a pozůstatky římského divadla Ve 2. století tvořila součást římského opevnění, nyní slouží jako vchod do Archeologického muzea Istrie. Ze stejného období se na pahorku nad městem dochovaly zbytky římského divadla.

Římská mozaika (Rimski mozaik) 

 Ze 3. století se dochovala římská podlahová mozaika. Dnes je zrestaurovaná a volně přístupná na dvorku obytného domu. Zachycuje výjev z řecké mytologie, kdy je Dirké, manželka thébského krále Lyka, potrestána za pokus o vraždu své neteře.

Kaple baziliky Sancta Maria Formosa 

 Z nádherné byzantské baziliky Sancta Maria Formosa ze 6. století zbyla pouze pohřební kaple (parakklésion, memorijalna kapela). Zbytek výzdoby byl v průběhu staletí rozkraden. V kapli se dochoval římský sarkofág s ostatky svatých ze 3. století a fragmenty podlahové mozaiky.

Dianin chrám 

s renesanční radnicí Na fóru stojí také původně římský Dianin chrám, do kterého byla ve 13. století vestavěna radnice v renesančním stylu. Zachované římské prvky lze vidět na zadní straně stavby.

Katedrála Sveta Marija a františkánský klášter 

 U nábřeží se nachází mariánská katedrála Sveta Marija. Tato renesanční stavba s překrásným interiérem pochází z 15. století a je částečně barokizována. Kousek od katedrály lze najít františkánský klášter (Franjevački samostan), který ukrývá sbírku kopií istrijských fresek z 11. – 17. století. V kapli sv. Jana, která patří ke klášteru, si prohlédnete vzácnou starořímskou mozaiku ze 2. století. Podlahová mozaika zobrazuje kantharos (nádoba) se svastikou a hippokampa (mořský koník).Zerrostrasse Rakousko-uherský komplex podzemních chodeb 

Zerrostrasse

vznikl během první světové války a sloužil jako úkryt obyvatelům města a také jako úložiště munice. Je přístupný ze tří míst ve městě, např. z Fóra, a uvnitř se nachází výstavní galerie.

.

.

X